Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

História škôl v obci

Školstvo v Liptovskom Jáne

V obci Liptovský Ján bola chýrna šľachtická škola magnátov a šľachticov, ktorú založil Ján Svätojánsky v roku 1554. Túto školu pravdepodobne navštívil v r 1650 i J . A . Komenský. Okolo r. 1661 tu bola zemianska latinská škola, ktorá v r. 1710 zanikla. V roku 1713 sa vyučovalo v rímsko-katolíckej škole. Patrónom školy boli Szentiványovci, mala jednu triedu a dochádzali do nej žiaci z L.Jána , Z. Poruby a Uhorskej Vsi. Vyučovalo sa v nej do zániku cirkevného školstva.
Najznámejší učitelia: Dubnický, Grunvald, Meštanekavá, Hatala - boli aj kantori. Po utvorení evanjelickej cirkvi r. 1783 sa spomína ako prvý učiteľ Ján Kobínyi, z ďalších Ján Chalupka, Janko Kalinčiak. Okolo r.1810 bola založená EV.A.V. ľudová škola. Po zavedení povinnej školskej dochádzky sa mohli vzdelávať aj dievčatá. Ďalši známi učitelia I. Majoroš, J. Višňovský, A.Šlauková, E.Grečner.

  

 

• Katolícka škola

 

• Evanjelická škola


V r. 1870 mala obec i opatrovňu detí. Do priľahlých miestnosti hlavnej sály kasína chodili detí šľachticov a lepších remeselníkov, kde sa učili v židovskej škole, ktorá okolo r.1896 zanikla. V roku 1907 zhorela drevená budova ev. školy. Neskoršie pre veľký počet žiakov 70-100 bola zriadená dvojtriedka "v Špilbergu" na poschodí. Dievčatá mali možnost učit sa panskému vareniu a vyšívaniu u Szentiványovcov. V r. 1931 bola zriadená jednotriedna Obecná škola. Od r.1946 v Liptovskom Jáne existovala národná škola. Po skončení 2. svetovej vojny bola v Liptovskom Jáne zriadená štátna mešťanská škola zásluhou vtedajšieho prednostu, spisovateľa Fraňa Kráľa, niekdajšieho obyvateľa Lipt. Jána. Táto bola v šk.r. 1947/48 premenovaná na strednú školu. R. 1950 sa započalo s výstavbou budovy terajšej školy, na ktorej najväčšiu zásluhu mal Fraňo Kráľ. V dňoch 11. 13. nov. 1952 sa národná a stredná škola presťahovala do novopostavenej budovy. V r.1953 sa obe školy zlúčili pod názvom osemročná stredná škola. V priebehu jej histórie, ju navštevovali žiaci z obcí Lipt. Ján, Uhorská Ves, Podtúreň, Konská, Jakubovany, Lipt. Ondrej, Beňadiková. Málokto vie, že ku kaštieľu u Ceklárov sa viaže história učňovského školstva na Slovensku, ktorá sa traduje od 1.4.1954. V budove spomínaného kaštieľa prebiehali 3 - mesačné doškoľovacie kurzy v odbore murár, tesár. Od konca r. 1954 škola nabehla na dvojročnú študijnú dobu. Od 1. 9. 1958 bola v budove školy zriadená Aplikačná učňovská škola internátna s celoslovenskou pôsobnosťou v odbore predavač. V septembri 1971 bola UŠ pre rekonštrukciu premiestnená do OU pri SCP v Ružomberku. Materská škola v Liptovskom Jáne bola založená v r. 1946 v priestoroch Svätojánskych kúpeľov. V decembri 1953 sa presťahovala do terajších priestorov, ktoré boli rozšírené v roku 1976 nadstavbou do súčasnej podoby.
 

• Židovská škola v "Kasíne"

 

• Národná škola pre slabozrakých

 

V r.1970 bola pri tunajšej osobitnej škole zriadená osobitná materská škola pre mentálne postihnuté deti. Od r. 1973/74 boli v kaštieli u Ceklárov zriadené dve elokované triedy osobitnej učňovskej školy pre odbory murár, brašnár.
Do septembra 2001 bolo vytvorené komplexné zariadenie pre výchovu a vzdelávanie mentálne postihnutých deti a mládeže vo veku od 3 do 18.rokov. Od 1.9.2001 už hovoríme iba o Špeciálnej základnej škole internátnej. 

  

• Základná škola

  

• Materská škola

 


 

LIPTOV REGION CARD

V predaji v Kultúrnom centre Liptovský Ján

AREÁL SLOVENSKÝCH KULTÚRNYCH PAMIATOK

dnes je: 18.10.2019

meniny má: Lukáš

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka