Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.Vytlačiť
 

Obec Liptovský Ján ,  Ulica Jána Kalinčiaka č.39/3, 032 03 Liptovský Ján  na základe žiadosti Branislav Rožka, Pohronská 13,831 03 Bratislava a Erika Rožková,Pohronská 13, 831 03 Bratislava zo dňa 3.9.2019   o výrub 1 ks brezy s obvodom s obvodom pňa 108 cm 1 ks topoľa s obvodom kmeňa 180 cm a 1 ks lipy s obvodom pňa 200 cm   na pozemku  parc.č. KN C62/1,62/2 záhrada, pozemku parc.č. 63/1 zastavané plochy a nádvoria vedené na liste vlastníctva č.1030 pre k.ú.Liptovský Ján  , oznamuje , že v prípade záujmu zúčastniť sa konania podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších zmien  a doplnkov  je potrebné doručiť písomne alebo elektronicky potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v lehote do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznamu na Obecný úrad Liptovský Ján, Ulica Jána Kalinčiaka  č. 39/3, 032 03 Liptovský Ján  v pracovné dni od 7.00 hod do 14.00 hod, alebo  na mailovú adresu urbanova.kata@liptovskyjan.sk.

Vyvesené na Úradnej tabuli obce Liptovský Ján dňa: 5.9.2019


 
 

LIPTOV REGION CARD

V predaji v Kultúrnom centre Liptovský Ján

AREÁL SLOVENSKÝCH KULTÚRNYCH PAMIATOK

dnes je: 17.9.2019

meniny má: Olympia

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka