Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Zámer obce Liptovský Ján uzavrieť zámennú zmluvuVytlačiť
 

 Obec Liptovský Ján v zmysle § 9a ods.8 písm. e/  zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení a Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce podľa bodu B 10.e

zverejňuje  zámer  uzavrieť zámennú zmluvu

s pani Vierou Gažovou, rod. Paprčkovou, trvale bytom Žiarska 603/5, Liptovský Mikuláš, predmetom ktorej bude zámena parcely č. KNC 51/4 o výmere 25 m2 záhrada, k. ú. Liptovský Ján /novovytvorená parcela z parcely č. KNE 1111/501, k. ú. Liptovský Ján,  vo vlastníctve obce Liptovský Ján/, vytvorená Geometrickým plánom č.44583486-030/2019 s pozemkami  parc. č. KNC 3721/18 o výmere 24m2 zastavaná plocha a nádvorie a č. KNC 51/3 o výmere 3 m2 záhrada, obe k. ú. Liptovský Ján,  (obe vytvorené Geometrickým plánom č.44583486-030/2019 z parcely č. KNC 51/1 k. ú. Liptovský Ján). vo vlastníctve pani Viery Gažovej, rod. Paprčkovej, trvale bytom Žiarska 603/5, Liptovský Mikuláš, pričom zámena bude realizovaná bezodplatne. 

Zverejnené na úradnej tabuli dňa: 03.09.2019


 
 

LIPTOV REGION CARD

V predaji v Kultúrnom centre Liptovský Ján

AREÁL SLOVENSKÝCH KULTÚRNYCH PAMIATOK

dnes je: 17.9.2019

meniny má: Olympia

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka