Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Územný plán obce Liptovský Ján – zmeny a doplnky č. 6 - oznámenie o zaslaní oznámenia o strategickom dokumente . Vytlačiť
 

 

Na obec Liptovský Ján bolo dňa 24.6.2019 doručené oznámenie o strategickom dokumente“ Územný plán obce Liptovský Ján –zmeny a doplnky č. 6 „ obstarávateľa Obec Liptovský Ján, Ulica Jána Kalinčiaka č. 39/3, 032 03 Liptovský Ján., IČO 315 486.

Do oznámenia možno  nahliadnuť, robiť si z neho výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie na obecnom úrade v Liptovskom Jáne v pracovných dňoch od 8.00hod. do 15.00 hod, v lehote 15 dní od zverejnenia.

Obsah „Oznámenia“ je zverejnený na webovej stránke ministerstva: 

htlp://enviroportal.sk/sk/eia/detail/uzemn\-plan-obce-liptovskv-ian-zmenv-doplnkv-c-6

Písomné stanoviská k „Oznámeniu“ môže zainteresovaná verejnosť doručiť najneskôr do 15 dní od jeho zverejnenia na adresu príslušného orgánu:

Okresný úrad Liptovský Mikuláš

odbor starostlivosti o životné prostredie

Vrbická 1993

031 01 Liptovský Mikuláš

e-mail: eva.cendulovaw minv.sk

„Oznámenie“ musí byť podľa § 6 ods.5 zákona verejnosti sprístupnené najmenej po dobu 15 dní od jeho zverejnenia.

Písomné stanoviská dotknutých orgánov a dotknutých obcí, podľa § 6 ods. 6 zákona prosíme doručiť na adresu:

Okresný úrad Liptovský Mikuláš

odbor starostlivosti o životné prostredie

Vrbická 1993

031 01 Liptovský Mikuláš

najneskôr do 15 dní od doručenia tohto oznámenia. Stanovisko žiadame zaslať ai v elektronickej forme na mailovú adresu: cva.cendulovaw roinv.sk

Podľa § 63 „zákona“, môžu dotknuté orgány, obec a zainteresovaná verejnosť vykonať konzultácie k „Oznámeniu“ na príslušnom orgáne, počas celého posudzovania strategického dokumentu, telefonicky alebo osobne v stránkovom čase pre verejnosť.

Nakoľko OU-LM-OSZP pri svojom rozhodovaní prihliada i na stanoviská podľa § 6 ods. 4 zákona, dovoľujeme si Vás požiadať, aby ste vo Vašom písomnom stanovisku vyjadrili i názor, či sa strategický dokument má alebo nemá posudzovať podľa zákona.

 Oznam zverejnený na úradnej tabuli obce dňa 25.6.2019


 
 

LIPTOV REGION CARD

V predaji v Kultúrnom centre Liptovský Ján

AREÁL SLOVENSKÝCH KULTÚRNYCH PAMIATOK

dnes je: 19.9.2019

meniny má: Konštantín

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka