Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Verejná vyhláška - povolenie zmeny stavby pred dokončenímVytlačiť
 

Verejná vyhláška

                                                            R O Z H O D N U T I E

                                              Povolenie zmeny stavby pred jej dokončením.

  

               Euro Renting SK,s.r.o. , Hurbanova č. 862,031 01 Liptovský Mikuláš , IČO 50 763 369 v zastúpení Inžiniering Neumann,s.r.o. Garbiarska č. 24, 031 01 Liptovský Mikuláš   - návrh na vydanie zmeny stavby pred dokončením  na stavbu „Stavebné úpravy a nadstavba objektu na Apartmánový dom Štiavnica „“parc.č. CKN 3428/3 v  k.ú. Liptovský Ján.

                Obec Liptovský Ján  ako príslušný stavebný úrad podľa §117 zák.č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov, v súlade s §5 odst.1 písm.a zák č.608/2003 Z.z.o štátnej správe pre územné plánovanie , stavebný poriadok a bývanie v znení neskorších zákonov v zastúpení starostom obce , v súlade s §68 odst.2 stavebného zákona prerokoval žiadosť v rozsahu v akom sa zmena týka práv ,právom chránených záujmov alebo povinností účastníkov konania, ako i záujmov chránených orgánmi štátnej správy, a rozhodol takto:

               „Stavebné úpravy a nadstavba objektu na Apartmánový dom Štiavnica “parc.č. CKN 3428/3, k.ú. Liptovský Ján"

                 povoľuje sa zmena nedokončenej stavby.

Podrobnosti v časti: Úradná  tabuľa.


 
 

LIPTOV REGION CARD

V predaji v Kultúrnom centre Liptovský Ján

AREÁL SLOVENSKÝCH KULTÚRNYCH PAMIATOK

dnes je: 24.5.2019

meniny má: Ela

webygroup
ÚvodÚvodná stránka