Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Rok 2016

1.1.2016 - Vítanie Nového roka 2016

Vítanie Nového roka 2016 - 1 (autor: Juraj Záborsk

Vítanie Nového roka 2016 - 1 (autor: Juraj Záborský)

Vítanie Nového roka 2016 - 2 (autor: Juraj Záborsk

Vítanie Nového roka 2016 - 2 (autor: Juraj Záborský)

Vítanie Nového roka 2016 - 3 (autor: Juraj Záborsk

Vítanie Nového roka 2016 - 3 (autor: Juraj Záborský)

Vítanie Nového roka 2016 - 4 (autor: Juraj Záborsk

Vítanie Nového roka 2016 - 4 (autor: Juraj Záborský)


 
 
Vítanie Nového roka 2016 - 5 (autor: Juraj Záborsk

Vítanie Nového roka 2016 - 5 (autor: Juraj Záborský)

Vítanie Nového roka 2016 - 6 (autor: Juraj Záborsk

Vítanie Nového roka 2016 - 6 (autor: Juraj Záborský)

Vítanie Nového roka 2016 - 7 (autor: Juraj Záborsk

Vítanie Nového roka 2016 - 7 (autor: Juraj Záborský)

Vítanie Nového roka 2016 - 8 (autor: Juraj Záborsk

Vítanie Nového roka 2016 - 8 (autor: Juraj Záborský)


 
 

 
Položky 1-8 z 39

6.1.2016 - Trojkráľový koncert

Trojkráľový koncert - 1 (autor: Juraj Záborský)

Trojkráľový koncert - 1 (autor: Juraj Záborský)

Trojkráľový koncert - 2 (autor: Juraj Záborský)

Trojkráľový koncert - 2 (autor: Juraj Záborský)

Trojkráľový koncert - 3 (autor: Juraj Záborský)

Trojkráľový koncert - 3 (autor: Juraj Záborský)

Trojkráľový koncert - 4 (autor: Juraj Záborský)

Trojkráľový koncert - 4 (autor: Juraj Záborský)


 
 
Trojkráľový koncert - 5 (autor: Juraj Záborský)

Trojkráľový koncert - 5 (autor: Juraj Záborský)

Trojkráľový koncert - 6 (autor: Juraj Záborský)

Trojkráľový koncert - 6 (autor: Juraj Záborský)

Trojkráľový koncert - 7 (autor: Juraj Záborský)

Trojkráľový koncert - 7 (autor: Juraj Záborský)

Trojkráľový koncert - 8 (autor: Juraj Záborský)

Trojkráľový koncert - 8 (autor: Juraj Záborský)


 
 

 
Položky 1-8 z 33

27.1.2016 - Výročná schôdza JDS

Výročná schôdza JDS - 1 (autor: Juraj Záborský)

Výročná schôdza JDS - 1 (autor: Juraj Záborský)

Výročná schôdza JDS - 2 (autor: Juraj Záborský)

Výročná schôdza JDS - 2 (autor: Juraj Záborský)

Výročná schôdza JDS - 3 (autor: Juraj Záborský)

Výročná schôdza JDS - 3 (autor: Juraj Záborský)

Výročná schôdza JDS - 4 (autor: Juraj Záborský)

Výročná schôdza JDS - 4 (autor: Juraj Záborský)


 
 
Výročná schôdza JDS - 5 (autor: Juraj Záborský)

Výročná schôdza JDS - 5 (autor: Juraj Záborský)

Výročná schôdza JDS - 6 (autor: Juraj Záborský)

Výročná schôdza JDS - 6 (autor: Juraj Záborský)

Výročná schôdza JDS - 7 (autor: Juraj Záborský)

Výročná schôdza JDS - 7 (autor: Juraj Záborský)

Výročná schôdza JDS - 8 (autor: Juraj Záborský)

Výročná schôdza JDS - 8 (autor: Juraj Záborský)


 
 

 
Položky 1-8 z 35

13.3.2016 - MDŽ 2016

MDŽ - 1 (autor: Juraj Záborský)

MDŽ - 1 (autor: Juraj Záborský)

MDŽ - 2 (autor: Juraj Záborský)

MDŽ - 2 (autor: Juraj Záborský)

MDŽ - 3 (autor: Juraj Záborský)

MDŽ - 3 (autor: Juraj Záborský)

MDŽ - 4 (autor: Juraj Záborský)

MDŽ - 4 (autor: Juraj Záborský)


 
 
MDŽ - 5 (autor: Juraj Záborský)

MDŽ - 5 (autor: Juraj Záborský)

MDŽ - 6 (autor: Juraj Záborský)

MDŽ - 6 (autor: Juraj Záborský)

MDŽ - 7 (autor: Juraj Záborský)

MDŽ - 7 (autor: Juraj Záborský)

MDŽ - 8 (autor: Juraj Záborský)

MDŽ - 8 (autor: Juraj Záborský)


 
 

 
Položky 1-8 z 42

11.6.2016 - Uvítanie do života

Uvítanie do života - 1 (autor: Juraj Záborský)

Uvítanie do života - 1 (autor: Juraj Záborský)

Uvítanie do života - 2 (autor: Juraj Záborský)

Uvítanie do života - 2 (autor: Juraj Záborský)

Uvítanie do života - 3 (autor: Juraj Záborský)

Uvítanie do života - 3 (autor: Juraj Záborský)

Uvítanie do života - 4 (autor: Juraj Záborský)

Uvítanie do života - 4 (autor: Juraj Záborský)


 
 
Uvítanie do života - 5 (autor: Juraj Záborský)

Uvítanie do života - 5 (autor: Juraj Záborský)

Uvítanie do života - 6(autor: Juraj Záborský)

Uvítanie do života - 6(autor: Juraj Záborský)

Uvítanie do života - 7 (autor: Juraj Záborský)

Uvítanie do života - 7 (autor: Juraj Záborský)

Uvítanie do života - 8 (autor: Juraj Záborský)

Uvítanie do života - 8 (autor: Juraj Záborský)


 
 

 
Položky 1-8 z 85

26.6.2016 - Koncert Spevokolov Liptova

Koncert Spevokolov Liptova - 1 (autor: Juraj Zábor

Koncert Spevokolov Liptova - 1 (autor: Juraj Záborský

Koncert Spevokolov Liptova - 2 (autor: Juraj Zábor

Koncert Spevokolov Liptova - 2 (autor: Juraj Záborský)

Koncert Spevokolov Liptova -  3 (autor: Juraj Zábo

Koncert Spevokolov Liptova - 3 (autor: Juraj Záborský

Koncert Spevokolov Liptova - 4 (autor: Juraj Zábor

Koncert Spevokolov Liptova - 4 (autor: Juraj Záborský


 
 
Koncert Spevokolov Liptova - 5 (autor: Juraj Zábor

Koncert Spevokolov Liptova - 5 (autor: Juraj Záborský

Koncert Spevokolov Liptova - 6 (autor: Juraj Zábor

Koncert Spevokolov Liptova - 6 (autor: Juraj Záborský

Koncert Spevokolov Liptova - 7 (autor: Juraj Zábor

Koncert Spevokolov Liptova - 7 (autor: Juraj Záborský

Koncert Spevokolov Liptova - 8 (autor: Juraj Zábor

Koncert Spevokolov Liptova - 8 (autor: Juraj Záborský


 
 

 
Položky 1-8 z 26

25.6.2016 - Výstava bábok

Výstava bábok - 1 (autor: Juraj Záborský)

Výstava bábok - 1 (autor: Juraj Záborský)

Výstava bábok - 2 (autor: Juraj Záborský)

Výstava bábok - 2 (autor: Juraj Záborský)

Výstava bábok - 3 (autor: Juraj Záborský)

Výstava bábok - 3 (autor: Juraj Záborský)

Výstava bábok - 4 (autor: Juraj Záborský)

Výstava bábok - 4 (autor: Juraj Záborský)


 
 
Výstava bábok - 5 (autor: Juraj Záborský)

Výstava bábok - 5 (autor: Juraj Záborský)

Výstava bábok - 6 (autor: Juraj Záborský)

Výstava bábok - 6 (autor: Juraj Záborský)

Výstava bábok - 7 (autor: Juraj Záborský)

Výstava bábok - 7 (autor: Juraj Záborský)

Výstava bábok - 8 (autor: Juraj Záborský)

Výstava bábok - 8 (autor: Juraj Záborský)


 
 

 
Položky 1-8 z 14

24.6.2016 - Svätojánske noci 1 2016

Svätojánske noci 1 2016 - 1 (autor: Juraj Záborský

Svätojánske noci 1 2016 - 1 (autor: Juraj Záborský)

Svätojánske noci 1 2016 - 3 (autor: Juraj Záborský

Svätojánske noci 1 2016 - 3 (autor: Juraj Záborský)

Svätojánske noci 1 2016 - 3 (autor: Juraj Záborský

Svätojánske noci 1 2016 - 3 (autor: Juraj Záborský)

Svätojánske noci 1 2016 - 3 (autor: Juraj Záborský

Svätojánske noci 1 2016 - 3 (autor: Juraj Záborský)


 
 
Svätojánske noci 1 2016 - 3 (autor: Juraj Záborský

Svätojánske noci 1 2016 - 3 (autor: Juraj Záborský)

Svätojánske noci 1 2016 - 3 (autor: Juraj Záborský

Svätojánske noci 1 2016 - 3 (autor: Juraj Záborský)

Svätojánske noci 1 2016 - 3 (autor: Juraj Záborský

Svätojánske noci 1 2016 - 3 (autor: Juraj Záborský)

Svätojánske noci 1 2016 - 3 (autor: Juraj Záborský

Svätojánske noci 1 2016 - 3 (autor: Juraj Záborský)


 
 

 
Položky 1-8 z 185

25.6.2016 - Svätojánske noci 2 2016

Svätojánske noci 2 2016 - 1 (autor: Juraj Záborský

Svätojánske noci 2 2016 - 1 (autor: Juraj Záborský)

Svätojánske noci 2 2016 - 2 (autor: Juraj Záborský

Svätojánske noci 2 2016 - 2 (autor: Juraj Záborský)

Svätojánske noci 2 2016 - 3 (autor: Juraj Záborský

Svätojánske noci 2 2016 - 3 (autor: Juraj Záborský)

Svätojánske noci 2 2016 - 4 (autor: Juraj Záborský

Svätojánske noci 2 2016 - 4 (autor: Juraj Záborský)


 
 
Svätojánske noci 2 2016 - 5 (autor: Juraj Záborský

Svätojánske noci 2 2016 - 5 (autor: Juraj Záborský)

Svätojánske noci 2 2016 - 6 (autor: Juraj Záborský

Svätojánske noci 2 2016 - 6 (autor: Juraj Záborský)

Svätojánske noci 2 2016 - 7 (autor: Juraj Záborský

Svätojánske noci 2 2016 - 7 (autor: Juraj Záborský)

Svätojánske noci 2 2016 - 8 (autor: Juraj Záborský

Svätojánske noci 2 2016 - 8 (autor: Juraj Záborský)


 
 

 
Položky 1-8 z 133

4.7.2016 - Otvorenie Minislovensko

Otvorenie Minislovensko - 1 (autor: Juraj Záborský

Otvorenie Minislovensko - 1 (autor: Juraj Záborský)

Otvorenie Minislovensko - 2 (autor: Juraj Záborský

Otvorenie Minislovensko - 2 (autor: Juraj Záborský)

Otvorenie Minislovensko - 3 (autor: Juraj Záborský

Otvorenie Minislovensko - 3 (autor: Juraj Záborský)

Otvorenie Minislovensko - 4 (autor: Juraj Záborský

Otvorenie Minislovensko - 4 (autor: Juraj Záborský)


 
 
Otvorenie Minislovensko - 5 (autor: Juraj Záborský

Otvorenie Minislovensko - 5 (autor: Juraj Záborský)

Otvorenie Minislovensko - 6 (autor: Juraj Záborský

Otvorenie Minislovensko - 6 (autor: Juraj Záborský)

Otvorenie Minislovensko - 7 (autor: Juraj Záborský

Otvorenie Minislovensko - 7 (autor: Juraj Záborský)

Otvorenie Minislovensko - 8 (autor: Juraj Záborský

Otvorenie Minislovensko - 8 (autor: Juraj Záborský)


 
 

 
Položky 1-8 z 61

31.7.2016 - Deň ľudových remesiel

Deň ľudových remesiel - 1 (autor: Juraj Záborský)

Deň ľudových remesiel - 1 (autor: Juraj Záborský)

Deň ľudových remesiel - 2 (autor: Juraj Záborský)

Deň ľudových remesiel - 2 (autor: Juraj Záborský)

Deň ľudových remesiel - 3 (autor: Juraj Záborský)

Deň ľudových remesiel - 3 (autor: Juraj Záborský)

Deň ľudových remesiel - 4 (autor: Juraj Záborský)

Deň ľudových remesiel - 4 (autor: Juraj Záborský)


 
 
Deň ľudových remesiel - 5 (autor: Juraj Záborský)

Deň ľudových remesiel - 5 (autor: Juraj Záborský)

Deň ľudových remesiel - 6 (autor: Juraj Záborský)

Deň ľudových remesiel - 6 (autor: Juraj Záborský)

Deň ľudových remesiel - 7 (autor: Juraj Záborský)

Deň ľudových remesiel - 7 (autor: Juraj Záborský)

Deň ľudových remesiel - 8 (autor: Juraj Záborský)

Deň ľudových remesiel - 8 (autor: Juraj Záborský)


 
 

 
Položky 1-8 z 92

7.8.2016 - Svätojánsky grif 2016

Svätojánsky grif 2016 - 1 (autor: Juraj Záborský)

Svätojánsky grif 2016 - 1 (autor: Juraj Záborský)

Svätojánsky grif 2016 - 2 (autor: Juraj Záborský)

Svätojánsky grif 2016 - 2 (autor: Juraj Záborský)

Svätojánsky grif 2016 - 3 (autor: Juraj Záborský)

Svätojánsky grif 2016 - 3 (autor: Juraj Záborský)

Svätojánsky grif 2016 - 4 (autor: Juraj Záborský)

Svätojánsky grif 2016 - 4 (autor: Juraj Záborský)


 
 
Svätojánsky grif 2016 - 5 (autor: Juraj Záborský)

Svätojánsky grif 2016 - 5 (autor: Juraj Záborský)

Svätojánsky grif 2016 - 6 (autor: Juraj Záborský)

Svätojánsky grif 2016 - 6 (autor: Juraj Záborský)

Svätojánsky grif 2016 - 7 (autor: Juraj Záborský)

Svätojánsky grif 2016 - 7 (autor: Juraj Záborský)

Svätojánsky grif 2016 - 8 (autor: Juraj Záborský)

Svätojánsky grif 2016 - 8 (autor: Juraj Záborský)


 
 

 
Položky 1-8 z 77

7.8.2016 - Talent Cup 2016

Talent Cup 2016 - 1 (autor: Juraj Záborský)

Talent Cup 2016 - 1 (autor: Juraj Záborský)

Talent Cup 2016 - 2 (autor: Juraj Záborský)

Talent Cup 2016 - 2 (autor: Juraj Záborský)

Talent Cup  2016 - 3 (autor: Juraj Záborský)

Talent Cup 2016 - 3 (autor: Juraj Záborský)

Talent Cup  2016 - 4 (autor: Juraj Záborský)

Talent Cup 2016 - 4 (autor: Juraj Záborský)


 
 
Talent Cup  2016 - 5 (autor: Juraj Záborský)

Talent Cup 2016 - 5 (autor: Juraj Záborský)

Talent Cup 2016 - 6 (autor: Juraj Záborský)

Talent Cup 2016 - 6 (autor: Juraj Záborský)

Talent Cup  2016 - 7 (autor: Juraj Záborský)

Talent Cup 2016 - 7 (autor: Juraj Záborský)

Talent Cup  2016 - 8 (autor: Juraj Záborský)

Talent Cup 2016 - 8 (autor: Juraj Záborský)


 
 

 
Položky 1-8 z 58

29.8.2016 - Oslavy SNP

Oslavy SNP - 1 (autor: Juraj Záborský)

Oslavy SNP - 1 (autor: Juraj Záborský)

Oslavy SNP - 2 (autor: Juraj Záborský)

Oslavy SNP - 2 (autor: Juraj Záborský)

Oslavy SNP - 3 (autor: Juraj Záborský)

Oslavy SNP - 3 (autor: Juraj Záborský)

Oslavy SNP - 4 (autor: Juraj Záborský)

Oslavy SNP - 4 (autor: Juraj Záborský)


 
 
Oslavy SNP - 5 (autor: Juraj Záborský)

Oslavy SNP - 5 (autor: Juraj Záborský)

Oslavy SNP - 6 (autor: Juraj Záborský)

Oslavy SNP - 6 (autor: Juraj Záborský)

Oslavy SNP - 7 (autor: Juraj Záborský)

Oslavy SNP - 7 (autor: Juraj Záborský)

Oslavy SNP - 8 (autor: Juraj Záborský)

Oslavy SNP - 8 (autor: Juraj Záborský)


 
 

 
Položky 1-8 z 100

16.9.2016 - Beh o pohár starostu

Beh o pohár starostu 2016 - 1 (autor: Juraj Zábors

Beh o pohár starostu 2016 - 1 (autor: Juraj Záborský)

Beh o pohár starostu 2016 - 2 (autor: Juraj Zábors

Beh o pohár starostu 2016 - 2 (autor: Juraj Záborský)

Beh o pohár starostu 2016 - 3 (autor: Juraj Zábors

Beh o pohár starostu 2016 - 3 (autor: Juraj Záborský)

Beh o pohár starostu 2016 - 4 (autor: Juraj Zábors

Beh o pohár starostu 2016 - 4 (autor: Juraj Záborský)


 
 
Beh o pohár starostu 2016 - 5 (autor: Juraj Zábors

Beh o pohár starostu 2016 - 5 (autor: Juraj Záborský)

Beh o pohár starostu 2016 - 6 (autor: Juraj Zábors

Beh o pohár starostu 2016 - 6 (autor: Juraj Záborský)

Beh o pohár starostu 2016 - 7 (autor: Juraj Zábors

Beh o pohár starostu 2016 - 7 (autor: Juraj Záborský)

Beh o pohár starostu 2016 - 8 (autor: Juraj Zábors

Beh o pohár starostu 2016 - 8 (autor: Juraj Záborský)


 
 

 
Položky 1-8 z 43

17.9.2016 - Drevené kráľovstvo na Liptove

Drevené kráľovstvo na Liptove 2016 - 1 (autor: Jur

Drevené kráľovstvo na Liptove 2016 - 1 (autor: Juraj Záborský)

Drevené kráľovstvo na Liptove 2016 - 2 (autor: Jur

Drevené kráľovstvo na Liptove 2016 - 2 (autor: Juraj Záborský)

Drevené kráľovstvo na Liptove 2016 - 3 (autor: Jur

Drevené kráľovstvo na Liptove 2016 - 3 (autor: Juraj Záborský)

Drevené kráľovstvo na Liptove 2016 - 4 (autor: Jur

Drevené kráľovstvo na Liptove 2016 - 4 (autor: Juraj Záborský)


 
 
Drevené kráľovstvo na Liptove 2016 - 5 (autor: Jur

Drevené kráľovstvo na Liptove 2016 - 5 (autor: Juraj Záborský)

Drevené kráľovstvo na Liptove 2016 - 6 (autor: Jur

Drevené kráľovstvo na Liptove 2016 - 6 (autor: Juraj Záborský)

Drevené kráľovstvo na Liptove 2016 - 7 (autor: Jur

Drevené kráľovstvo na Liptove 2016 - 7 (autor: Juraj Záborský)

Drevené kráľovstvo na Liptove 2016 - 8 (autor: Jur

Drevené kráľovstvo na Liptove 2016 - 8 (autor: Juraj Záborský)


 
 

 
Položky 1-8 z 55

15.10.2016 - Mesiac úcty k starším 2016

Mesiac úcty k starším 2016 - 1 (autor: Juraj Zábor

Mesiac úcty k starším 2016 - 1 (autor: Juraj Záborský)

Mesiac úcty k starším 2016 - 2 (autor: Juraj Zábor

Mesiac úcty k starším 2016 - 2 (autor: Juraj Záborský

Mesiac úcty k starším 2016 - 3 (autor: Juraj Zábor

Mesiac úcty k starším 2016 - 3 (autor: Juraj Záborský

Mesiac úcty k starším 2016 - 4 (autor: Juraj Zábor

Mesiac úcty k starším 2016 - 4 (autor: Juraj Záborský


 
 
Mesiac úcty k starším 2016 - 5 (autor: Juraj Zábor

Mesiac úcty k starším 2016 - 5 (autor: Juraj Záborský

Mesiac úcty k starším 2016 - 6 (autor: Juraj Zábor

Mesiac úcty k starším 2016 - 6 (autor: Juraj Záborský

Mesiac úcty k starším 2016 - 7 (autor: Juraj Zábor

Mesiac úcty k starším 2016 - 7 (autor: Juraj Záborský

Mesiac úcty k starším 2016 - 8 (autor: Juraj Zábor

Mesiac úcty k starším 2016 - 8 (autor: Juraj Záborský


 
 

 
Položky 1-8 z 31

29.10.2016 - Jánske dušičky

Jánske dušičky - 1 (autor: Juraj Záborský)

Jánske dušičky - 1 (autor: Juraj Záborský)

Jánske dušičky - 2 (autor: Juraj Záborský)

Jánske dušičky - 2 (autor: Juraj Záborský)

Jánske dušičky - 3 (autor: Juraj Záborský)

Jánske dušičky - 3 (autor: Juraj Záborský)

Jánske dušičky - 4 (autor: Juraj Záborský)

Jánske dušičky - 4 (autor: Juraj Záborský)


 
 
Jánske dušičky - 5 (autor: Juraj Záborský)

Jánske dušičky - 5 (autor: Juraj Záborský)

Jánske dušičky - 6 (autor: Juraj Záborský)

Jánske dušičky - 6 (autor: Juraj Záborský)

Jánske dušičky - 7 (autor: Juraj Záborský)

Jánske dušičky - 7 (autor: Juraj Záborský)

Jánske dušičky - 8 (autor: Juraj Záborský)

Jánske dušičky - 8 (autor: Juraj Záborský)


 
 

 
Položky 1-8 z 68

4.12.2016 - Mikuláš v Jáne

Mikuláš v Jáne - 1 (autor: Juraj Záborský)

Mikuláš v Jáne - 1 (autor: Juraj Záborský)

Mikuláš v Jáne - 2 (autor: Juraj Záborský)

Mikuláš v Jáne - 2 (autor: Juraj Záborský)

Mikuláš v Jáne - 3 (autor: Juraj Záborský)

Mikuláš v Jáne - 3 (autor: Juraj Záborský)

Mikuláš v Jáne - 4 (autor: Juraj Záborský)

Mikuláš v Jáne - 4 (autor: Juraj Záborský)


 
 
Mikuláš v Jáne - 5 (autor: Juraj Záborský)

Mikuláš v Jáne - 5 (autor: Juraj Záborský)

Mikuláš v Jáne - 6 (autor: Juraj Záborský)

Mikuláš v Jáne - 6 (autor: Juraj Záborský)

Mikuláš v Jáne- 7 (autor: Juraj Záborský)

Mikuláš v Jáne- 7 (autor: Juraj Záborský)

Mikuláš v Jáne - 8 (autor: Juraj Záborský)

Mikuláš v Jáne - 8 (autor: Juraj Záborský)


 
 

 
Položky 1-8 z 43

10.12.2016 - Advent v kúrii

Advent v kúrii - 1 (autor: Juraj Záborský)

Advent v kúrii - 1 (autor: Juraj Záborský)

Advent v kúrii - 2 (autor: Juraj Záborský)

Advent v kúrii - 2 (autor: Juraj Záborský)

Advent v kúrii - 3 (autor: Juraj Záborský)

Advent v kúrii - 3 (autor: Juraj Záborský)

Advent v kúrii - 4 (autor: Juraj Záborský)

Advent v kúrii - 4 (autor: Juraj Záborský)


 
 
Advent v kúrii - 5 (autor: Juraj Záborský)

Advent v kúrii - 5 (autor: Juraj Záborský)

Advent v kúrii - 6 (autor: Juraj Záborský)

Advent v kúrii - 6 (autor: Juraj Záborský)

Advent v kúrii - 7 (autor: Juraj Záborský)

Advent v kúrii - 7 (autor: Juraj Záborský)

Advent v kúrii - 8 (autor: Juraj Záborský)

Advent v kúrii - 8 (autor: Juraj Záborský)


 
 

 
Položky 1-8 z 39

LIPTOV REGION CARD

V predaji v Kultúrnom centre Liptovský Ján

AREÁL SLOVENSKÝCH KULTÚRNYCH PAMIATOK

dnes je: 22.7.2019

meniny má: Magdaléna

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka