Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Vitajte na www.liptovskyjan.sk

OZNAMY

Úradné oznamy

Výzva na predloženie cenovej ponuky

Predmet zákazky: Asfaltovanie miestnych komunikácií v obci Liptovský Ján

viac...


 

Výzva na predloženie cenovej ponuky

 Predmet zákazky: Dodanie úžitkového motorového vozidla do 3,5 tony – valník pre potreby obce Liptovský Ján

viac...


 

Zasadnutia obecného zastupieteľstva

-  Uznesenia a zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Liptovskom Jáne, ktoré sa konalo  dňa 8. 7. 2019.

viac...


 

Územný plán obce Liptovský Ján – zmeny a doplnky č. 6 - oznámenie o zaslaní oznámenia o strategickom dokumente .

Na obec Liptovský Ján bolo dňa 24.6.2019 doručené oznámenie o strategickom dokumente “Územný plán obce Liptovský Ján –zmeny a doplnky č. 6" .  Do oznámenia možno  nahliadnuť, robiť si z neho výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie na obecnom úrade v Liptovskom Jáne v pracovných dňoch od 8.00hod. do 15.00 hod, v lehote 15 dní od zverejnenia.

viac...


 

Oznámenie o začatí územného konania nariadenie ústneho pojednávania, -verejná vyhláška - „ Inžinierske siete k IBV Ela Romančíka“, Podtureň

Označenie stavby: stavby „ Inžinierske siete k IBV Ela Romančíka“ „  k.ú. Podtureň parc.č.  C KN v členení :

viac...


 

VZN č. 1/2019

Všeobecne záväzné nariadenia obce Liptovský Ján č. 1/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školských zariadeniach v Základnej škole s materskou školou, Starojánska ulica 11/11 Liptovský Ján.

viac...


 

Prerokovanie návrhu Zmeny a doplnky č.6 územného plánu obce Liptovský Ján - oznámenie

Obec Liptovský Ján, ako príslušný orgán územného plánovania, ktorý zabezpečuje spracovanie úlohy "Zmeny a doplnky č.6 územného plánu obce Liptovský Ján" oznamuje, že začína v zmysle § 22 odst. 1) zákona č.50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov

viac...


 

Oznámenie o začatí obstarávania Zmien a doplnkov č. 6 Územného plánu obce Liptovský Ján

Obec Liptovský Ján ako orgán územného plánovania, oznamuje v zmysle § 19 b ods. 1, písm. a zákona č. 50 / 1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku ( stavebný zákon ) v znení neskorších zmien a doplnení, začatie obstarávania Územného plánu obce Liptovský Ján, Zmeny a doplnky č.6.

viac...


 

Rozhodnutie, ktorým sa schvaľuje návrh programu starostlivosti o lesy a vyhlasuje kategória ochranných lesov pre lesný celok Demänová

Rozhodnutie je prístupné aj na www.minv.sk v záložke - Okresný úrad Žilina, odbor opravných prostriedkov, verejné vyhlášky a informácie.
Podrobnosti v časti: Úradná tabuľa
viac...


 

Verejná vyhláška - - Apartmánový dom Štiavnica

Oznámenie o začatí kolaudačného konania - Apartmánový dom Štiavnica,  C KN 342819,   k.ú. L. Ján.
Podrobnosti v častí: Úradná tabuľa
viac...


 

Aktuálne oznamy

Bylinková potulka

Bylinková potulka banner 2019.jpgPekný vlas aj dobrý hlas, telu osvieženie, duši pohladenie a mnohé iné služby ponúkajú naše bežne rastúce bylinky.

Srdečne Vás pozývame na Bylinkovú potulku, t.j. prechádzku po blízkom okolí Liptovského Jána spojenú s rozprávaním o liečivých bylinkách, ktoré uvidíme po ceste.

viac...


 

Oznámenia o prerušení distribúcie elektriny

logo.pngStredoslovenská distribučná a.s.  oznamuje, že v obci Liptovský Ján bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy.dňa 26.07.2016. Podrobný zoznam odberných miest v prílohe na stiahnutie.

viac...


 

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Hazz_znak.pngOkresné riaditeľstvo Hasičského a  záchranného zboru v Liptovskom Mikuláši  vyhlasuje

ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU

na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme (50 m od hranice lesného pozemku) v územnom obvode okresu Liptovský Mikuláš od 14.06.2019 od 7.00 hod. - do odvolania.

viac...


 

Zmena cestovného poriadku

ARRIVA LIORBUS.jpgSpoločnosť ARRIVA Liorbus a.s. oznamuje, že k 09.06.2019 (nedeľa) dochádza k zmene cestovného poriadku na linke 505415  L. Mikuláš – Beňadiková – Podtureň – Uhorská Ves – Lipt. Ján.

viac...


 

PZ Svätojánska dolina - oznam

logo_pz_svatojanska-dolina.pngPo upršaných  a chladných  týždňoch sa  jar prihlásila v plnom prúde. Polia a lúky hýria farbami,  v ktorých sa rodí nový život. Preto by sme radi pripomenuli všetkým občanom, hlavne chovateľom psov,  ktorí chodia tieto venčiť do okolia obce a častokrát  ignorujú poľovný  zákon ...

viac...


 

Prejdite na eKasu teraz!

Plagát - eKasa.jpgFinančná správa spustila projekt eKasa. Ide o online napojenie pokladníc na finančnú správu. Nové povinnosti sa týkajú všetkých podnikateľov, ktorí evidujú tržbu. Podnikatelia musia svoje pokladnice upraviť alebo vymeniť a zapojiť sa do systému eKasa najneskôr do 1. júla 2019.

viac...


 

Trieď kovové obaly – ušetríš prírodné zdroje

eniv pak.jpgPlechovky od nápojov a drobné kovové odpady sú bežne zastúpené v rámci komunálneho odpadu, ktorý produkuje každý z nás. Nápoje a potraviny, ktoré sú do takýchto obalov balené, sa v našom živote objavujú vo veľkej miere. Aj plechovky od nápojov či iné drobné kovové obaly je potrebné triediť, aby mohli naďalej slúžiť aj po spracovaní.

viac...


 

Liptovský vodárenská spoločnosť a.s. - generálny pardon

image001.pngLiptovskomikulášski vodári podnikajú ústretový krok voči tým, ktorí vypúšťajú odpadovú vodu do verejnej kanalizácie nezákonným spôsobom. Liptovská vodárenská spoločnosť aktuálne vyhlásila generálny pardon, ktorý umožňuje občanom, aby v lehote do 30. septembra tohto roka zabezpečili zlegalizovanie vypúšťanie odpadovej vody do verejnej kanalizácie v súlade so zákonom bez toho, aby voči nim boli uplatnené sankcie vyplývajúce zo zákona.

viac...


 

Trieďme odpad, má to zmysel (čo všetko sa dá vyrobiť z triedeného odpadu)

rccl.pngZaujíma Vás, aký význam má triedenie odpadu, ako aj čo všetko sa zo správne vytriedeného odpadu vyrába? Toto všetko sa môžete dozvedieť vďaka informačnému letáku "Trieďme odpad má to zmysel".

viac...


 

OR HaZZ Liptovský Mikuláš informuje

HaZZ.pngOchrana lesov pred požiarmi nie je  len povinnosťou majiteľov, užívateľov lesov, hasičov a ostatných  zainteresovaných orgánov, ale musí sa stať záležitosťou všetkých občanov, návštevníkov lesov. K základným povinnostiam, ktoré je potrebné dodržiavať v prírode patrí:

..

viac...


 

Zumba s Ankou

Plagát - Zumba s Ankou.jpgZumba s Ankou

Kultúrny dom v Liptovskom Jáne, každý pondelok a stredu o 17.00 hod. Začíname už 11. 3. 2019.

viac...


 

Oznámenie o registrácii chovov ošípaných + informácie o africkom more ošípaných (AMO)

Regionálna veterinárna a potravinová správa  Liptovský Mikuláš oznamuje, že dňa 6.11.2018 vydala Európska komisia Vykonávacie rozhodnutie komisie 2018/1669, ktorým sa zrušuje rozhodnutie 2006/80/ES, ktorým sa niektorým členským štátom udeľuje výnimka o identifikácii a registrácii zvierat. V zmysle uvedeného sa výnimka na registráciu chovov s jednou ošípanou pre vlastnú spotrebu pre Slovenskú republiku ruší.

viac...


 

Enja Rúčková: Zápisky z frontu (1941-1943) - kniha spomienok Mateja Oravca, občana Liptovského Jána

obálka -zapisky-z-frontu-1941-1943.jpg V decembri 2018 vo vydavateľstve Elist vychádza kniha autentických spomienok občana Liptovského Jána Mateja Oravca "Zápisky z frontu (1941-1943)", doplnená o informačne nasýtený úvod PhDr. Petra Víteka a o dobové fotografie zo Štátneho archívu.

viac...


 

 

Prestavba objektu Informačné a kultúrne centrum LIptovský Ján.png   Uhrin.jpg


 

Revitalizácia námestia v Liptovskom Jáne


 

Viete, že ... ?

Viete, že v našej obci žili a tvorili známe osobnosti?

Ktoré, to sa dočítate v podstránke Osobnosti obce Liptovský Ján. 

Viete, že už v roku 1554 Szentiványiovci založili šľachtickú školu? Ako sa volal liptovskojánsky zbojník?

Aj o tom píšeme v podstránke História obce.


 

LIPTOV REGION CARD

V predaji v Kultúrnom centre Liptovský Ján

AREÁL SLOVENSKÝCH KULTÚRNYCH PAMIATOK

dnes je: 23.7.2019

meniny má: Oľga

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka