Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Vitajte na www.liptovskyjan.sk

Upútavky na oznamy

Mikuláš v Jáne 2018

Mikuláš v Jáne 2018.png

Mikuláš v Jáne
Stretnutie detí s Mikulášom, anjelmi  a čertom 6. 12. 2018 o 15.30 h v Základnej škole s materskou školou v Liptovskom Jáne.

viac...


 

Úradná tabuľa

- Pozvánka na zasadnutie  Obecného zastupiteľstva v Liptovskom Jáne, ktoré bude konať 14. decembra 2018

- Uznesenie   zo zasadnutia  Obecného zastupiteľstva v Liptovskom Jáne, ktoré sa konalo 3. dece,bra 2018

 - Informácia o začatí vyvlastňovacieho konania - modernizácia žel. trate LM-PP

 - Informácia o skončení vyvlastňovacieho konania - modernizácia žel. trate LM-PP

- Návrh - Všeobecne záväzné nariadenie obce Liptovský Ján č. 6/2018  o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi

- Oznámenie o začatí územného konania, nariadenie   ústneho pojednávania a miestneho zisťovania .(Spevnené plochy,  Odvedenie dažďových vôd  - Štiavnica)

- Žiadosť o stavebné povolenie - Stavebné úpravy a nadstavba objektu na apartmánový dom Štiavnica.

viac...


 

Advent v kúrii 2018

Advent v kúrii 2018.png

Advent v kúrii
Kultúrny dom v Liptovskom Jáne, divadelná sála
15.12.2018 0 14.00 hod.
Vystúpenie detí Základnej školy s materskou školou v Liptovskom Jáne
Predvianočný koncert:
Spevokol Sv. Jána Krstiteľa
FS Vŕbové prútie
Srdečne Vás pozýva starosta obce Mgr. Juraj Filo a poslanci Obecného zastupiteľstva v Liptovskom Jáne.
    
viac...


 

Oznámenie o registrácii chovov ošípaných + informácie o africkom more ošípaných (AMO)

Registrácia chovov ošípaných - oznámenie
Regionálna veterinárna a potravinová správa  Liptovský Mikuláš oznamuje, že dňa 6.11.2018 vydala Európska komisia Vykonávacie rozhodnutie komisie 2018/1669, ktorým sa zrušuje rozhodnutie 2006/80/ES, ktorým sa niektorým členským štátom udeľuje výnimka o identifikácii a registrácii zvierat. V zmysle uvedeného sa výnimka na registráciu chovov s jednou ošípanou pre vlastnú spotrebu pre Slovenskú republi ...viac...


 

Enja Rúčková: Zápisky z frontu (1941-1943) - kniha spomienok Mateja Oravca, občana Liptovského Jána

obálka -zapisky-z-frontu-1941-1943.jpg

V decembri 2018 vo vydavateľstve Elist vychádza kniha autentických spomienok občana Liptovského Jána Mateja Oravca "Zápisky z frontu (1941-1943)", doplnená o informačne nasýtený úvod PhDr. Petra Víteka a o dobové fotografie zo Štátneho archívu.
Spomienky svojho starého otca Mateja Oravca, priameho účastníka bojov na východnom fronte v rokoch 1941 - 1943, spracovala jeho vnučka Enja Rúčková, členka Spolku slovenských spisovateľov. Rozhodla ...viac...


 

Noviny z Jána - nové číslo

2018053_LJAN_NOVINY_OKTOBER.jpg

 
Noviny z Jána číslo 3/2018

viac...


 

Hotel*** Strachanovka, Jánska koliba - Oznámenie o sanitačných dňoch

Strachanovka - sanitačné dni 2018.png

Milí hostia,
v dňoch 19. - 28. 11. 2018 bude Hotel*** Strachanovka, Jánska koliba uzatvorený z dôvodu pravidelnej sanitácie a rekonštrukcie. Počas týchto dní budeme hotel pripravovať, aby ste sa u nás cítili aj v ďalšom období komfortne a radi sa k nám aj naďalej vracali.
Pre všetkých hostí hotel otvoríme opäť vo štvrtok 29. 11, 2018.
Tešíme sa na Vašu návštevu.
 
www.strachanovka.sk
 

viac...


 

Výzva na predloženie návrhov na ocenenie za aktívne občianstvo a ľudskosť 2018 v Žilinskom kraji.

obrazok.png

Výzva na predloženie návrhov na ocenenie za aktívne občianstvo a ľudskosť 2018 v Žilinskom kraji.
Rada mládeže Žilinského kraja v 3. ročníku ponúka obyvateľom kraja možnosť predložiť návrhy na udelenie ceny za aktívne občianstvo a ľudskosť.
Cena bude udeľovaná v 5 kategóriách:
a/ Aktívny  mládežník- mladý človek do 25 rokov, ktorý svojimi aktivitami a záujmom o život v  miestnej komunite prináša do nej hodnoty, ktoré ju oboha ...viac...


 

Oznam - Urbár pozemkové spoločenstvo Liptovský Ján

Urbár pozemkové spoločenstvo Liptovský Ján oznamuje
vykonávanie ťažby dreva v lokalite pri Medokýši v termíne od 8. 10. 2018 (pondelok) až do odvolania. Ťažba bude vykonávaná v pracovných dňoch v čase od 8.00 do 17.00 h na úseku Borová Sihoť (hojdací most) - Medokýš (prameň).
Upozorňujeme obyvateľov, že v uvedenom čase na tomto úseku platí úplný zákaz pohybu osôb a akýchkoľvek vozidiel.
Urbár pozemkové spoločenstvo Liptovsk ...viac...


 

Prestavba objektu Informačné a kultúrne centrum LIptovský Ján.png   Uhrin.jpg


 

Revitalizácia námestia v Liptovskom Jáne


 

Viete, že ... ?

Viete, že v našej obci žili a tvorili známe osobnosti?

Ktoré, to sa dočítate v podstránke Osobnosti obce Liptovský Ján. 

Viete, že už v roku 1554 Szentiványiovci založili šľachtickú školu? Ako sa volal liptovskojánsky zbojník?

Aj o tom píšeme v podstránke História obce.


 

LIPTOV REGION CARD od 1. noci zadarmo

Žiadajte u svojho ubytovateľa!

AREÁL SLOVENSKÝCH KULTÚRNYCH PAMIATOK

  • Pondelok1-4graphic-icon
  • Utorok0-4graphic-icon
  • Streda-1-8graphic-icon

dnes je: 10.12.2018

meniny má: Radúz

webygroup
ÚvodÚvodná stránka