Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Sadzobník za služby a úkony obce

SADZOBNÍK CIEN
za poskytnuté služby a vykonané úkony Obcou Liptovský Ján podľa Dodatku č.1 k VZN 6/2007

 

Položka 1
Prenájom veľkoobjemového kontajnera
za každý aj začatý deň ( 24 hodín )      3,50,- €
V cene prenájmu nie je započítaná cena za odvoz a poplatok za skládkovanie odpadu.

Položka 2
Zverejnenie oznamu, plagátu a pod., v propagačnej
skrinke za 1 týždeň, ( aj začatý )      2,- €
Vzťahuje sa len na podnikateľské subjekty.

Položka 3
Za služby poskytované obecnou knižnicou
a) čitateľský poplatok do 15 rokov veku     0,50  €
b/ nad 15 rokov veku        1,-   €
c) poplatky za upomienky:  I.  upomienka     0,50  €
     II. upomienka     1,-  €
     III.  upomienka    1,50  €
Položka 4
Za oznam v miestnom rozhlase
a) v pracovných dňoch v čase od 8.00 do 16.00 hod.   5,- €
b) v pracovných dňoch po 16.00 hod. a v dňoch
     pracovného pokoja a pracovného voľna     7,-  €

Položka 5
Za vydanie potvrdenia na vlastnú žiadosť, ktoré nie sú spoplatňované podľa zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch
a) fyzické osoby        2.- €
b) právnické osoby        3,50 €
OSLOBODENIE: Cenu podľa tejto položky neplatí:
    a) za potvrdenia vydávané pre účely konaní
        na úseku sociálnych vecí a zdravotníctva
    b) štátne orgány, súdy, prokuratúra a polícia
    c) samosprávne orgány inej obce
    d) neziskové a charitatívne organizácie

Položka 6
Za ocenenie nehnuteľnosti pre účely dedičských konaní   17,-  €

Položka 7
Za nahliadnutie do archívnych materiálov a mapových podkladov obce
a) fyzické osoby        2,-  €
b) právnické osoby a fyzické osoby bez trvalého pobytu v L. Jáne  10,-  €

Položka 8
Paušálna sadzba nájomného za prenajaté nebytové priestory ( sála kultúrneho domu, zasadacie miestnosti a pod. ) za účelom jednorazového použitia
sa stanovuje na jednu akciu a jeden deň :
a/ v lete         40,- €
b/ v zimnom vykurovacom období      50,- €
OSLOBODENIE:  Od poplatku sú  oslobodení: zamestnanci obce, poslanci obecného zastupiteľstva a zamestnanci ZŠ s MŠ. Oslobodenie sa týka len podujatí, ktoré sú  oslavou ich životného jubilea. Oslobodenie je podmienené žiadosťou a súhlasom starostu obce. Poplatok nebude platiť Jednota dôchodcov, ZO SZPB, ZŠ s MŠ a TJ Štart a to v tom prípade, keď sa jedná o ich priamu činnosť ( schôdze, semináre, klubová činnosť a podobne ).

Položka 9
Kopírovacie služby a to :
a/ A4           0,10 €
b/ A4 obojstranne        0,20 €
c/ A3          0,15 €
d/ A3 obojstranne        0,30 €
Scanovacie služby A4                                                      0,10 €

Oslobodenie : Od poplatku je oslobodené kopírovanie dokumentov pre ZŠ s MŠ, Klub Jednoty dôchodcov, ZO SZPB.

Položka 10
Faxové služby a to :
a/ došlá strana A4         0,15 €
b/ odoslaná strana A4                   0,35 €
Oslobodenie : Od poplatku sú oslobodená faxové služby pre ZŠ s MŠ, Klub Jednoty dôchodcov, ZO SZPB.      

Položka 11
Za 1 trhové miesto
a/ do 4 hodín         5,-  €
b/ nad 4 hodiny        10,- €

Položka 12
Manuálne práce a to :
a/ kosenie krovinorezom 1 hodina
- pre fyzické osoby – občanov s trvalým pobytom v L. Jáne  8,- €
- pre právnické osoby a fyzické osoby bez trvalého pobytu v L. Jáne 12,- €
c/ pílenie dreva motorovou pílou 1 hodina
- pre fyzické osoby – občanov s trvalým pobytom v L. Jáne  8,- €
- pre právnické osoby a fyzické osoby bez trvalého pobytu v L. Jáne 12,-  €
d/ pílenie cinkulárom 1 hodina
- pre fyzické osoby – občanov s trvalým pobytom v L. Jáne  8,- €
- pre právnické osoby a fyzické osoby bez trvalého pobytu v L. Jáne 12,- €
e/ čistenie chodníkov snežnou frézou 1 hodina
- pre fyzické osoby – občanov s trvalým pobytom v L. Jáne  10,- €
- pre právnické osoby a fyzické osoby bez trvalého pobytu v L. Jáne 15,- €
f/ kosenie rotačnou kosačkou 1 hodina
- - pre fyzické osoby – občanov s trvalým pobytom v L. Jáne  10,- €
- pre právnické osoby a fyzické osoby bez trvalého pobytu v L. Jáne 15,- €
g/ rôzne práce tu nemenované 1 hodina
- pre fyzické osoby  - občanov s trvalým pobytom v L. Jáne   8,-  €
- pre právnické osoby a fyzické osoby bez trvalého pobytu v L. Jáne  12,- €

Položka 13
Použitie mechanizmov a to :
a/ traktor
-  pre fyzické osoby        20,- €
- pre právnické osoby a fyzické osoby bez trvalého pobytu v L. Jáne  30,- €
b/ AVIA 1 motohodina
- pre fyzické osoby        15,- €
- pre právnické osoby a fyzické osoby bez trvalého pobytu v L. Jáne  25,- €
c/ multikára 1 motohodina
- pre fyzické osoby        15,- €
- pre právnické osoby a fyzické osoby bez trvalého pobytu v L. Jáne  25,- €
  d/ cirkulár 1 deň          5,- €
e/ drvič ovocia 1 deň        3,50 €
f/ lis na ovocie 1 deň        3,50 €
g/ rebrík vysúvací veľký 1 deň      3,50 €
h/ rebrík vysúvací malý 1 deň         3,- €
i/ rebrík kolesový 1 deň       5,- €
j/ vlečka veľká 1 deň        7,- €
k/ vlečka malá 1 deň        3,50 €

Položka 14
Údržbárske a zámočnícke služby
- pre fyzické osoby – občanov s trvalým pobytom v L. Jáne  10,- €
- pre právnické osoby a fyzické osoby bez trvalého pobytu v L. Jáne 15,- €

Položka 15
Obradná sieň – 1 hodina
a/ za použitie obradnej siene pri cirkevných obradoch
- v lete          10,- €
- v zime         20,- €

 

Položka 16
Dom smútku
a/ za použitie obradnej siene pri cirkevných obradoch
- v lete          10,-  €
- v zime         20,-  €
b/ za občiansky obrad
-  v lete          10,-
€                                                                                                                  - v zime         20,- €

 

Odkaz:

Dodatok č. 1  k VZN č. 6/2007 o úhradách za poskytované služby a úkony vykonávané obcou Liptovský ján


 

Evidované voľné pracovné miesta

na ÚPSVaR Liptovský Mikuláš

OBECNÉ NÁJOMNÉ BYTY

Ponuka na prenájom

LIPTOV REGION CARD od 1. noci zadarmo

Žiadajte u svojho ubytovateľa!

AREÁL SLOVENSKÝCH KULTÚRNYCH PAMIATOK

dnes je: 18.12.2017

meniny má: Sláva, Slávka

webygroup
ÚvodÚvodná stránka