Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Hlavný kontrolór

Hlavný kontrolór obce

 

Hlavný kontrolór je zamestnancom obce, vykonáva kontrolu  zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce, ako aj s majetkom, ktorý obec užíva podľa osobitných predpisov, kontrolu príjmov, výdavkov a finančných operácií obce, kontrola vybavovania sťažností  a petícií,  kontrolu dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení obce, kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva, kontrola dodržiavania interných predpisov obce a kontrola plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi. Hlavného kontrolóra volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo na obdobie šiestich rokov.

 

Funkciu hlavného kontrolóra a  jeho kompetencie podrobne upravuje § 18  Zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení.

 

Hlavným kontrolórom obce Liptovský Ján je Ing. Ľubomír Oravec, funkčné obdobie:    23.06.2015-22.06.2021.


 

Dokumenty na stiahnutie

Plán práce hlavného kontrolóra na rok 2014

 
Plán práce hlavného kontrolóra na rok 2015 - 1

 
Plán práce hlavného kontrolóra na rok 2015 - 2

 
Plán práce hlavného kontrolóra na rok 2016

 
Plán práce hlavného kontrolóra na rok 2017

 

Evidované voľné pracovné miesta

na ÚPSVaR Liptovský Mikuláš

OBECNÉ NÁJOMNÉ BYTY

Ponuka na prenájom

LIPTOV REGION CARD od 1. noci zadarmo

Žiadajte u svojho ubytovateľa!

AREÁL SLOVENSKÝCH KULTÚRNYCH PAMIATOK

dnes je: 18.12.2017

meniny má: Sláva, Slávka

webygroup
ÚvodÚvodná stránka