Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Vitajte na www.liptovskyjan.sk

KOLORIA - výstava Umeleckej besedy slovenskejbanner KOLORIA.jpg


 

Upútavky na oznamy

fotospomienky zo Svatojana

Autorská výstavu fotografií Jána Hučíka

fotospomienky "zo Svatojana"

do 31.8.2017 v priestoroch stálej expozície "Naše dedičstvo" 

(1. poschodie budovy COOP Jednota, Nová 131, Liptovský Ján).

viac...


 

ÚRADNÁ TABUĽA

- Záverečný  účet  obce Liptovský Ján  za rok 2016

- Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny - výrub drevín na pozemku parc.č. C KN 58/1

- Uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Liptovskom Jáne č. 3/2017

- Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže - predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve obce: stavba Údolná stanica vleku Javorovica, súp.č.2125, postavená na pozemku parc.č.KNC 3412/53

-  OkÚ ZA, OVaBP - Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania (Modernizácia železničnej trate LM-PP)

- Informácia o začatí konania - výrub drevín  (parcela KNC 887/4, k.ú. Liptovský Ján)

- VŠEOBECNÉ PODMIENKY OBCHODNÝCH VEREJNÝCH SÚŤAŽÍ
na prevod vlastníctva nehnuteľného majetku obce Liptovský Ján

viac...


 

POCHOVÁVANIE CIAGĽA A UPRATOVANIE LIPTOVSKÉHO JÁNA A JÁNSKEJ DOLINY

Obec Liptovský Ján a OZ Jánska dolina organizuje upratovanie Liptovského Jána a Jánskej doliny. Čistenie prírody od odpadkov sa uskutoční v pondelok 1. mája 2017.

Viac informácií...

viac...


 

KOLORIA - výstava Umeleckej besedy slovenskej

Otvorenie a prehliadku výstavy

 koloria  z tvorby členov najstaršieho  umeleckého spolku na Slovensku.

vo štvrtok 20. apríla 2017 o 16.00 hod.

v Informačnom a kultúrnom centre - kaštieľ Szentiványi Eugen,

Liptovský Ján.

viac...


 

Od Tatier k Dunaju na bicykli aj napriek skleróze multiplex

III. ročník podujatia, ktorého cieľom je podanie čo najdôvernejších informácií o ochorení skleróza multiplex.

Cyklo-túra Slovenskom od 22. do 27. mája 2017 so zastávkou aj v Liptovskom Jáne.

viac...


 

Liptovská vodárenská spoločnosť a.s. - OZNAMY

Oznámenia o cene za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom a cene za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou a oznam o spôsobe úhrady za poskytntué služby.

viac...


 

NOVINY Z JÁNA - NOVÉ ČÍSLO

Noviny z Jána č. 1/2017

viac...


 

OZNÁMENIE O ŠTATISTICKOM ZISŤOVANÍ

Oznámenie o štatistickom zisťovaní o príjmoch a životných podmienkach domácností (EU SILC) v obci Liptovský Ján  od 10.05.2017 - 29.05.2017.

viac...


 

Zápis detí do materskej školy

ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY
od 20. do 26. apríla 2017

viac...


 

Oznamy Okresného riaditeľstva HaZZ v Liptovskom Mikuláši

Oznamy Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Liptovskom Mikuláši o ochrane pred požiarmi.

viac...


 

Evidované voľné pracovné miesta - ÚPSVaR Liptovský Mikuláš

Evidované voľné pracovné miesta na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny v Liptovskom Mikuláši k 10.03.2017.

viac...


 

Štatistické zisťovanie

Národná banka Slovenska v spolupráci so Štatistickým úradom SR uskutočňuje na Slovensku   Zisťovanie o financiách a spotrebe domácností 2017.

Zisťovania sa v obci Liptovský Ján uskutoční v mesiacoch február až apríl 2017.

viac...


 

Oznámenie a poučenie o orálnej vakcinácii líšok proti besnote - jarná kampaň

Regionálna veterinárna a potravinová správa Liptovský Mikuláš príslušná podľa Zákona NR SR č.39/2007 Z.z.  o veterinárnej starostlivosti Vám oznamuje, že v čase od 24.04.2017 - 07.05.2017  (posun je možný podľa počasia) bude v okrese Liptovský Mikuláš vykonaná orálna vakcinácia  líšok proti besnote.

Viac informácii...

viac...


 

Opatrenia na ochranu osôb v súvislosti s nálezmi nebezpečných zásielok – usmernenie

Opatrenia na ochranu osôb v súvislosti s nálezmi nebezpečných zásielok – usmernenie

viac...


 

Obecné nájomné byty - ponuka na prenájom

 

Obec Liptovský Ján ponúka do prenájmu dvojizbové byty v obecných nájomných bytových domoch  

...

viac...


 


 

Revitalizácia námestia v Liptovskom Jáne


 

Viete, že ... ?

Viete, že v našej obci žili a tvorili známe osobnosti? Ktoré, to sa dočítate v podstránke Osobnosti obce Liptovský Ján. 

Viete, že už v roku 1554 Szentiványiovci založili šľachtickú školu? Ako sa volal liptovskojánsky zbojník? Aj o tom píšeme v podstránke História obce.


 

POCHOVÁVANIE CIAGĽA A UPRATOVANIE LIPTOVSKÉHO JÁNA A JÁNSKEJ DOLINY

Pondelok 1. mája 2017

Zápis detí do materskej školy

20.04. - 26.04. 2017, v čase 14:00 - 16:00 hod.

Evidované voľné pracovné miesta

na ÚPSVaR Liptovský Mikuláš

OBECNÉ NÁJOMNÉ BYTY

Ponuka na prenájom

LIPTOV REGION CARD od 1. noci zadarmo

Žiadajte u svojho ubytovateľa!

AREÁL SLOVENSKÝCH KULTÚRNYCH PAMIATOK

dnes je: 27.4.2017

meniny má: Jaroslav

webygroup
ÚvodÚvodná stránka