Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Vitajte na www.liptovskyjan.sk

Stretnutie s Mikulášom


 

Upútavky na oznamy

Stretnutie s Mikulášom

Stretnutie detí s Mikulášom v Kultúrnom dome v Liptovskom Jáne v nedeľu 4. 12. 2016 so začiatkom o 16.00 hod.

PROGRAM

viac...


 

ÚRADNÁ TABUĽA

- Návrh Rozpočtu obce Liptovský Ján na roky 2017, 2018 a 2019

- Oznámenie o uložení zásielky - Ľ. Mlynčeková

- Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Liptovský Ján č. 3/2016  o stanovení výšky miestneho poplatku za rozvoj

- Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Liptovský Ján č. 2/2016  o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

- Výzva na urobenie nápravy - rodinný dom s.č. 138

 - Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania, nariadenie ústného pojednávania s miestnym šetrením (Plynofikácia na parcele C KN  972/11)

- Oznámenie o začatí stavebného konania, nariadenie ústneho konania a miestneho zisťovania (stavba: "Prístupová komunikácia a chodník" na parcele C KN 972/11)

- Okresný úrad Žilina, Odbor starosltivosti o životné prostredie: Oznámenie o strategickom dokumente "Program odpadového hospodárstva Žilnského kraja na roky 2016-2020"

viac...


 

Upozornenie - nelegálne nakladanie so splaškovými vodami

Nelegálne nakladanie so splaškovými vodami spôsobuje znečistenie pôdy, vody aj vzduchu.

Viac informácií...

viac...


 

Evidované voľné pracovné miesta - ÚPSVaR Liptovský Mikuláš

Evidované voľné pracovné miesta na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny v Liptovskom Mikuláši k 18. 11. .2016.

viac...


 

Obecné nájomné byty - ponuka na prenájom

 

Obec Liptovský Ján ponúka do prenájmu dvojizbové byty v obecných nájomných bytových domoch  

...

viac...


 


 

Revitalizácia námestia v Liptovskom Jáne


 

Viete, že ... ?

Viete, že v našej obci žili a tvorili známe osobnosti? Ktoré, to sa dočítate v podstránke Osobnosti obce Liptovský Ján. 

Viete, že už v roku 1554 Szentiványiovci založili šľachtickú školu? Ako sa volal liptovskojánsky zbojník? Aj o tom píšeme v podstránke História obce.


 

Evidované voľné pracovné miesta

na ÚPSVaR Liptovský Mikuláš

OBECNÉ NÁJOMNÉ BYTY

Ponuka na prenájom

LIPTOV REGION CARD od 1. noci zadarmo

Žiadajte u svojho ubytovateľa!

AREÁL SLOVENSKÝCH KULTÚRNYCH PAMIATOK

dnes je: 4.12.2016

meniny má: Barbora, Barbara

webygroup
ÚvodÚvodná stránka