Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Vitajte na www.liptovskyjan.sk

Upútavky na oznamy

Oznam - Urbár pozemkové spoločenstvo Liptovský Ján

Urbár pozemkové spoločenstvo Liptovský Ján oznamuje
vykonávanie ťažby dreva v lokalite pri Medokýši v termíne od 8. 10. 2018 (pondelok) až do odvolania. Ťažba bude vykonávaná v pracovných dňoch v čase od 8.00 do 17.00 h na úseku Borová Sihoť (hojdací most) - Medokýš (prameň).
Upozorňujeme obyvateľov, že v uvedenom čase na tomto úseku platí úplný zákaz pohybu osôb a akýchkoľvek vozidiel.
Urbár pozemkové spoločenstvo Liptovsk ...viac...


 

Úradná tabuľa

- Uznesenia a zápisnica zo zasadnutia  Obecného zastupiteľstva v Liptovskom Jáne, ktoré sa konalo dňa 5. októbra 2018.

- Návrh Rozpočtu obce Liptovský Ján na roky 2019, 2020, 2021

- Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Liptovský Ján č. 5/2018 o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi

- Poskytnutie informácií dotknutým osobám k zabezpečeniu priebehu volieb podľa zákona č.180/2014 Z. z

- Okresný úrad Žilina - Verejná vyhláška: Oznámenie o úmysle vydať rozhodnutie o schválení návrhu programu starostlivosti o lesy  a vyhlásení kategórie ochranných lesov pre  lesný celok Demänová, výzva na predloženie pripomienok k návrhu programu starostlivosti o les

- Voľby do samosprávy obcí 2018 - Zoznam kandidátov pre voľby do Obecného zastupiteľstva v Liptovskom Jáne.

- Voľby do samosprávy obcí 2018 - Zoznam kandidátov pre voľbu starostu obce Liptovský Ján

- Voľby do samosprávy obcí 2018 - Oznámenie o utvorení volebného okrsku a určení volebnej miestnost

- Voľby do samosprávy obcí 2018 - Vyhlásenie kandidáta a podpisové hárky - lehota

 - Voľby do samosprávy obcí 2018 - Adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie.a Menovanie zapisovateľky

- Voľby do samosprávy obcí 2018 - Oznámenie o počte obyvateľov a Oznámenie o počte poslancov

- Voľby do orgánov samosprávy obcí - Vyhlásenie volieb a  informácie pre voliča

- Oznámenie zámeru vyhlásenia ochrany osobitne chránenej časti prírody a krajiny - Chráneného stromu Jedle na Puchalkách.

- Všeobecne záväzné nariadenie obce Liptovský Ján č. 4/2018 o stanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane.

- Žiadosť o stavebné povolenie - Stavebné úpravy a nadstavba objektu na apartmánový dom Štiavnica.

viac...


 

Orálna vakcinácia líšok proti besnote - oznámenie a poučenie

Regionálna veterinárna a potravinová správa Liptovský Mikuláš oznamuje, že v čase od 8. do 10. októbra 2018 (možný posun podľa počasia) bude v okrese Liptovský Mikuláš vykonaná orálna vakcinácia líšok proti besnote. Vakcína bude pokladaná letecky z letiska Poprad s denzitou pokladania - 25 vakcinančných dávok na 1km2. Podrobnosti a poučenie nájdete v súbore na stiahnutie:
viac...


 

Voľby do orgánov samosprávy obcí

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky Andrej Danko 6.7.2018 vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa budú konať v sobotu 10. novembra 2018.
Zároveň svojim rozhodnutím určil aj ďalšie 4 lehoty, ktoré súvisia s voľbami starostov (primátorov) a poslancov
1. lehotu na určenie volebných obvodov pre voľby poslancov obecných zastupiteľstiev, počtu poslancov obecných zastupiteľstiev v nich do 17. augusta 2018,
2. lehot ...viac...


 

Výkup papiera - VPS Liptovský Mikuláš

výkup papiera - VPS LM.png

Spoločnosť Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš vykoná v obci Liptovský Ján výkup starého papiera výmenou za hygienické potreby.
Výkup sa uskutočné v utorok 2. októbra 2018 od 15:15 hod. na parkovisku pred Obecným úradom v Liptovskom Jáne.
 
Podmienky výkupu:
 
4 kg papiera   -  1 kotúč MAXI 2-vrstvový
10 kg papiera  - 10 ks hygienické vreckovky 3-vrstvové
10 kg papiera  - 1 balenie kuchynské ...viac...


 

Oznam

O Z N A M
Zmeny v novele zák. č.184/2018 Z.z ,ktoré menia zák. č.39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti týkajúce sa obcí fyzických osôb .
 
-§ 16 Súčinnosť pri výkone štátnej správy vo veterinárnej oblasti
(1) Príslušníci Policajného zboru, colné orgány a obce sú povinné poskytnúť súčinnosť pri opatreniach na obmedzenie uvádzania na trh alebo obchodu so zvieratami a produktmi z nich, krmivami, pri zákaze premiestň ...viac...


 

Upozornenia - Zákaz vypaľovania trávnatých porastov a ochrana lesov pred požiarmi

Zákaz vypaľovania trávnatých porastov
Z celkového počtu požiarov predstavujú požiare v prírodnom prostredí podstatnú časť. V minulom roku zaznamenali hasiči 7326 takýchto prípadov, čo je v porovnaní s vlaňajším rokom viac o 1 782 prípadov, t.j. nárast o 32 %. Pri týchto požiaroch bolo 7 osôb usmrtených a 30 zranených. Najpočetnejšiu skupinu tvoria požiare trávnatých porastov a úhorov. V dôsledku vypaľovania trávy a suchých porastov vzniklo ...viac...


 

Noviny z Jána - nové číslo

Noviny z Jána 2-2018 c.jpg

Noviny z Jána č. 2/2018

viac...


 

Prestavba objektu Informačné a kultúrne centrum LIptovský Ján.png   Uhrin.jpg


 

Revitalizácia námestia v Liptovskom Jáne


 

Viete, že ... ?

Viete, že v našej obci žili a tvorili známe osobnosti?

Ktoré, to sa dočítate v podstránke Osobnosti obce Liptovský Ján. 

Viete, že už v roku 1554 Szentiványiovci založili šľachtickú školu? Ako sa volal liptovskojánsky zbojník?

Aj o tom píšeme v podstránke História obce.


 

LIPTOV REGION CARD od 1. noci zadarmo

Žiadajte u svojho ubytovateľa!

AREÁL SLOVENSKÝCH KULTÚRNYCH PAMIATOK

  • Nedeľa90graphic-icon
  • Pondelok152graphic-icon
  • Utorok82graphic-icon

dnes je: 21.10.2018

meniny má: Uršuľa

webygroup
ÚvodÚvodná stránka